תחומי התמחות

בית

המשרד מייצג ומייעץ לחברות ולגורמים ציבוריים שונים, בתחום המקרקעין, דיני התאגידים, המשפט המסחרי והמשפט המנהלי, בנושאים מגוונים כגון, מיזמים משותפים, שיתופי פעולה ושותפויות, מכרזים, ומייצג לקוחות בהליכים משפטיים בתחומים האמורים.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement