פינוי בינוי תמ"א/38

בית > תחומי התמחות >

התחדשות עירונית – תמ"א/38:

פרוייקטים במסגרת תמ"א/38 הינם פרוייקטים המאפשרים את חיזוק הבניין בהתאם לתקן עמידות בפני רעידות אדמה או הריסת הבניין הקיים ובניית בניין​ חדש ומודרני במקומו, אשר יבנה בהתאם לתקנים החדשים, לרבות תקן עמידות בפני רעידות אדמה.

משרדנו מלווה פרויקטים רבים במסגרת תמ"א/38, הן כמייצגי דיירים והן כמייצגי יזמים וקבלנים.

במסגרת ליווי דיירים אנו מייצגים את כלל דיירי הבניין כקבוצה וכן ייצוג פרטני ואישי ככל שנדרש בנסיבות הפרויקט. פרויקטים במסגרת תמ"א /38 הינם פרוייקטים מורכבים, קניינית, משפטית, מסחרית ותכנונית ומשרדנו מתמחה בליווי פרוייקטים כאמור, תוך מתן שירות מקצועי ואישי וסיוע בכל שאלה ו/או סוגיה המתעוררות במהלך הפרוייקט, החל משלב גיבוש הסכמות הדיירים,​ סיוע במינוי נציגות דיירים ועורך דין, סיוע בבדיקת התכנות הפרוייקט ועד השלמתו, מסירת דירות הדיירים ורישום הבית המשותף.

במסגרת שירותנו אנו מסייעים לדיירים באיתור יזמים/ קבלנים מתאימים, בהתאם  למיקום הפרויקט, להיקפו ויתר פרטיו, קבלת ובחינת הצעות יזמים כאמור וסיוע בניהול מו"מ לגיבוש ההצעה המיטבית עבור הדיירים, המגלמת את התמורות המסחריות והמשפטיות הטובות ביותר שניתן לקבל בנסיבות הפרויקט .

ככל שיידרש, נערוך עבור הדיירים בשיתוף נציגות הדיירים, "מכרז יזמים" לבחירת היזם וההצעה הטובה ביותר עבור הדיירים, תוך מתן דגש על התמורות והבטוחות.

 

משרדנו מטפל בייצוג וליווי משפטי של יזמים, קבלנים ודיירים בעסקאות "פינוי-בינוי/ בינוי-פינוי". טיפולנו מותאם לנסיבות הפרוייקט, הדיירים והמתחם וכולל בהתאם: פגישת היכרות עם נציגות ודיירי המתחם ומתן הסברים בדבר מהות הליכי הפינוי בינוי ומבנה העסקה, סיוע בארגון הדיירים לקראת הפרוייקט, הכנת מסמכים מתאימים, לרבות פרוטוקולים למינוי נציגות, יעוץ בענייני "טרום-הסכמים", ניהול מו"מ בין יזם ודיירים, עד לגיבוש טיוטה סופית לחתימת הצדדים, סיוע בבחירת מפקח בניה מטעם הדיירים וגיבוש המפרט הטכני, בחינת התמורות לדיירים, בסיוע שמאי מקרקעין, ככל שנדרש, יעוץ ובדיקת הביטחונות שיימסרו לדיירים, ליווי הליכי ההתקשרות עם הבנק המלווה, טיפול ב"דייר סרבן", יעוץ בעניין מיסוי, רישום בית משותף וליווי ההליך הסטטוטורי ברשויות (תב"ע).

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement